ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ;


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ). Σκοπός του προγράμματος, είναι δηλαδή να βοηθηθούν συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σήμερα δεν είναι πελάτες κανενός δικηγόρου, επειδή δεν έχουν ούτε τα ελάχιστα που μπορεί να ζητηθεί ως αμοιβή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
1

Έλεγχος Δικαιούχου

Ελέξτε για το κατα πόσο είστε δικαιούχος πριν προχωρήσετε με τη συμπλήρωση της αίτησης σας.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
2

Αποταθείτε στο Δικηγόρο

Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, το αίτημα σας θα καταλήξει στον δικηγόρο του οργανισμού.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
3

Εξέταση της Υπόθεσης σας

Ο δικηγόρος του οργανισμού θα εξετάσει την αίτηση σας και είτε θα σας δώσει κάποιες λύσεις, είτε θα σας παραπέμψει σε ένα δικηγόρο μέλος του προγράμματος για πιο εξειδικευμένο χειρισμό.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
4

Ανάθεση σε Δικηγόρο

Ο οργανισμός θα αναθέσει την υπόθεση σας σε δικηγόρο για το χειρισμό εξειδικευμένων θεμάτων, εκτός εάν το θέμα σας εμπίπτει εντός του νόμου περι Νομικής Αρωγής. Ο δικηγόρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν αλλά η καταβολή οποιονδήποτε χαρτοσήμων ή άλλων πραγματικών εξόδων παραμένει υποχρέωση του δικαιούχου.

ΑΙΤΗΣΗ