ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


Έχει καταρτιστεί μητρώο δικηγόρων που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά pro bono υπηρεσίες, μέσω του προγράμματος.  

Κριτήριο εισδοχής στο μητρώο θα είναι η κατοχή ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, ελάχιστη εμπειρία δύο ετών στο επάγγελμα και η ύπαρξη λευκού πειθαρχικού μητρώου.

Καταρτίζεται επίσης μητρώο δικηγορικών εταιρειών που ενθαρρύνουν ή διευκολύνουν τους δικηγόρους τους να λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα και συνδράμουν έτσι και οι ίδιες στην προσπάθεια.

Κατά την εγγραφή του στο μητρώο, ο κάθε δικηγόρος θα συμπληρώνει σε ειδικό έντυπο τον τομέα/ τους τομείς δικαίου στους οποίους είναι διαθέσιμος να προσφέρει τις pro bono υπηρεσίες του.

Θα γίνεται παραπομπή σε δικηγόρο του δικτύου από τα κέντρα εξυπηρέτησης. Η παραπομπή θα γίνεται όταν οι δικαιούχοι χρειάζονται εξιδεικευμένες υπηρεσίες από δικηγόρο (πέραν δηλαδή από την αρχική καθοδήγηση που θα δίνεται στα κέντρα) ή όταν υπάρχει ανάγκη για εκπροσώπηση στο Δικαστήριο ή για διαμεσολάβηση. Τα πραγματικά έξοδα (χαρτόσημα) θα τα αναλαμβάνει ο ίδιος ο δικαιούχος. Μελλοντικά θα καταβληθεί προσπάθεια σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς για να υπάρξει είτε εξαίρεση, είτε ειδική ρύθμιση για μειωμένα έξοδα.

Οι δικηγόροι που θα αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς αμοιβή, δεν επιτρέπεται να αναλάβουν στο μέλλον οποιαδήποτε υπόθεση επ’ αμοιβή από τον συγκεκριμένο πελάτη για περίοδο 4 ετών.

Η παραπομπή σε δικηγόρους του δικτύου θα ακολουθεί μία σειρά, εκ περιτροπής στη βάση του κάθε τομέα δικαίου. Θα υπάρχει έλεγχος και εποπτεία από τον φορέα όσο αφορά τον αριθμό υποθέσεων που αποστέλλονται σε κάθε δικηγόρο.