Η εταιρεία ΚΔΔΟ Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Ολους έχει εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών με Αριθμό Εγγραφής: ΗΕ 433436 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία με εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.

Τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας είναι η ΚΠ Πλατφόρμα Δικαιοσύνη για όλους (μία εταιρεία επίσης μη κερδοσκοπική, με εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο), Ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ), ο Αντιπρόεδρος του ΠΔΣ και ο Γραμματέας του ΠΔΣ.Ο κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η δημιουργία, λειτουργία και εποπτεία προγράμματος με το οποίο να προωθείται η παροχή ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε νομική καθοδήγηση και δωρεάν νομική εκπροσώπηση, από εγγεγραμμένους δικηγόρους σε δικαιούχους.Το πρόγραμμα θα λειτουργεί σε δύο πυλώνες:

  1. μέσω κέντρων εξυπηρέτησης (ένα σε κάθε επαρχία), όπου δικηγόρος θα προσφέρει δωρεάν νομική καθοδήγηση σε δικαιούχους. Ο δικηγόρος θα είναι συνεργάτης του οργανισμού.
  2. μέσω των δικηγόρων οι οποίοι θα εγγραφούν εθελοντικά σε ειδικό μητρώο και θα μπορούν από τα γραφεία τους να προσφέρουν νομική εκπροσώπηση χωρίς αμοιβή (pro bono).

Δικαιούχοι και για τα δύο σκέλη του προγράμματος θα είναι μόνο άτομα τα οποία δεν καλύπτονται από τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο και που είναι λήπτες ΕΕΕ. Θέλουμε δηλαδή να καλύψουμε τις ανάγκες ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι πελάτες κανενός δικηγόρου επειδή δεν έχουν τα βασικά, και σίγουρα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε δικηγόρο.

Το πρόγραμμα "Κυπριακό Δίκτυο  Δικαιοσύνη για Όλους" (ΚΔΔΟ) φιλοξενείται στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο Δημοτικό κτήριο του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας επί της οδού Περικλέους 66, Ταχ. Κωδ: 1010, Λευκωσία (πάροδος Ρηγαίνης).

Το πρόγραμμα "Κυπριακό Δίκτυο  Δικαιοσύνη για Όλους" (ΚΔΔΟ) φιλοξενείται στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων ‘‘Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας’’ επί της οδού Μισιαούλη & Καβάζογλου 23, 3017, Λεμεσός.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.