Εγγραφή Νέου Μέλους και Έναρξη Συνεργασίας μεταξύ του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ (ΚΔΔΟ) και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).