Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους: Αγορά υπηρεσιών δικηγόρου στη Λάρνακα