Συνάντηση του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ με το Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών