Συνάντηση του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ με αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.