Σειρά επαφών του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ με οργανωμένα σύνολα, κόμματα και οργανώσεις