Συνάντηση του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ με τον Πρώτο Λειτουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Άριστο Τσιάρτα.