Συνάντηση του ‘‘Κυπριακού Δικτύου Δικαιοσύνη για Όλους’’ με τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).